อาอาจราจร ครบเครื่อง เรื่องจราจร

ติดต่อสอบถาม: 02-688-9477, 02-221-3474, 088-254-2370, 086-999-0075 อีเมล: rrpanich@gmail.com

จำหน่ายอุปกรณ์จราจร และให้บริการระบบการจราจรครบวงจร

Add Friend
traffic_light_decor
แผงผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า:
02-688-9477
 

 

Add Friend

ติดต่อเรื่องสินค้าอุปกรณ์จราจร

Line ID: @rr-traffic

++
Results 1 - 4 of 4

ลูกแก้ว-หมุดติดถนนสะท้อนแสง

หมุดติดถนนสะท้อนแสง LED พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์     หมุดติดถนนสะท้อนแสง 2 หน้า     หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง LED 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์

 

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา

 

 

1. หมุดติดถนนสะท้อนแสง LED พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์

 

หมุดติดถนนสะท้อนแสง LED พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์ แบนเนอร์นอก

 

หมุดติดถนนสะท้อนแสง LED พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์ ตารางนอก

 

 

- มีให้เลือก 2 สี คือ สีเหลือง และ สีแดง

- ใช้หลอดไฟ Super Bright LED จำนวน 6 หลอด ในการให้แสงสว่าง

- ตัวหมุดทำจากวัสดุ Alluminium Alloy และ Poly-crystalline ซึ่งมีความทนทาน และ แข็งแรงสูง

  สามารถรับน้ำหนัก ได้มากกว่า 30 ตัน

- มาพร้อมทับทิมสะท้อนแสง Acrylic Reflector ทั้ง 2 ด้าน เพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- มีขนาด (กว้างxยาวxสูง) : 122x132x75 มม.

- ตัวแกนกลางของหมุด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.

- ใช้แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด 1200mAH

- อัตราการกระพริบ ประมาณ 180 ครั้ง/นาที

- สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลถึง 800 เมตร

- สามารถทำงานได้ระหว่างอุณหภูิมิ -20 ถึง 75 องศา

- ตัวหมุดพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ จะให้แสงสว่าง โดยกระพริบอัตโนมัติ ในเวลากลางคืน

  และจะทำการชาร์จเก็บพลังงานในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดดตกกระทบแผงโซล่าเซลล์

- นิยมติดบนขอบทางถนน หรือ บนถนน เพื่อเมื่อหมุดสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ทำงาน

  ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นขอบทาง หรือ เส้นการแบ่งเลน แบ่งถนน ได้อย่างชัดเจน

- สามารถช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชน บนท้องถนน ได้เป็นอย่างดี

1. หมุดติดถนนสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ หมุดสะท้อนแสงโซล่าร์เซลล์

    Solar Cell ทำจากวัสดุ Alluminium Alloy และ Poly-crystalline ซึ่งมีความทนทาน

    และ แข็งแรงสูง

2. หมุดติดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์  Solar Cell ใช้แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด 1200mAH

3. หมุดติดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์  Solar Cell ใช้หลอดไฟ Super Bright LED

    จำนวน 6 หลอด โดยมีสีให้เลือก 2 สี คือ สีเหลือง และ สีแดง 

4. หมุดติดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์  Solar Cell มีขนาด (กว้างxยาวxสูง) : 122x132x75 มม.


5. หมุดติดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์  Solar Cell สามารถทำงานได้ระหว่างอุณหภูิมิ -20 ถึง 75 องศา


6. หมุดติดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์  Solar Cell สามารถรับน้ำหนัก ได้มากกว่า 30 ตัน


7. หมุดติดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์  Solar Cell จะทำการชาร์จเก็บพลังงาน

    ในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดดตกกระทบแผงโซล่าเซลล์ และไฟจะให้แสงสว่าง

    โดยกระพริบอัตโนมัติ ในเวลากลางคืน โดยอัตตราการกระพริบ ประมาณ 180 ครั้ง/นาที

    และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลถึง 800 เมตร

 8. หมุดติดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์  Solar Cell เป็นที่นิยมติดบนขอบทางถนน

     หรือ บนถนน เพื่อเมื่อเกิดการสะท้อนแสงจากไฟรถยนต์ หรือ ไฟถนน สามารถมองเห็นขอบทาง

     หรือ เส้นการแบ่งเลน แบ่งถนน ได้อย่างชัดเจน สามารถช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชน

     ได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามเพิ่มเติม หมุดติดถนนสะท้อนแสง LED พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์  โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

2. หมุดติดถนนสะท้อนแสง 2 หน้า

 

หมุดติดถนนสะท้อนแสง 2 หน้า แบนเนอร์นอก

 

หมุดติดถนนสะท้อนแสง 2 หน้า ตารางนอก

 

 

- มีให้เลือก 3 สี คือ สีเหลือง สีขาว และ สีแดง

- ผลิตจากวัสดุ อลูมิเนียมอัลลอย ชนิด Die-Cast Alluminium Alloy สามารถรับน้ำหนักได้ มากกว่า 20 ตัน

- มีขนาด (กว้างxยาวxสูง) : 100x100x70 มม.

- เลนส์สะท้อนแสง ของหมุดติดถนนสะท้อนแสงนี้ มี 2 ด้าน สามารถสะท้อนแสงได้ดีจากไฟรถยนต์ หรือ ไฟถนน จากระยะไกล

- นิยมติดบนขอบทางถนน หรือ บนถนน เพื่อเมื่อเกิดการสะท้อนแสงจากไฟรถยนต์ หรือ ไฟถนน ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นขอบทาง หรือ เส้นการแบ่งเลน แบ่งถนน ได้อย่างชัดเจน

- สามารถช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชน บนท้องถนน ได้เป็นอย่างดี

1. หมุดติดถนนสะท้อนแสง หรือ หมุดสะท้อนแสง ผลิตจาก อลูมิเนียมอัลลอย

    ชนิด Die-Cast Alluminium Alloy


2. หมุดติดถนนสะท้อนแสง มี 2 สีให้เลือก สีเหลือง และ สีขาว


3. เลนส์สะท้อนแสง ของหมุดติดถนนสะท้อนแสงนี้ มี 2 ด้าน และ มีความส่องสว่างสูง

    สามารถสะท้อนแสงได้ดีจากไฟรถยนต์ หรือ ไฟถนน จากระยะไกล


4. หมุดติดถนนสะท้อนแสง มีขนาด ขนาด (กว้างxยาวxสูง) : 100x100x70 มม.

   (ตัวหมุดหนา 20 มม. แกนกลางยาว 50 มม. รวมเป็น 70 มม.) และ

   สามารถ รับน้ำหนักได้มากกว่า 20 ตัน


5. หมุดติดถนนสะท้อนแสง เป็นที่นิยมติดบนขอบทางถนน หรือ บนถนน เพื่อเมื่อเกิดการสะท้อนแสง

    จากไฟรถยนต์ หรือ ไฟถนน สามารถมองเห็นขอบทาง หรือ เส้นการแบ่งเลน แบ่งถนน

   ได้อย่างชัดเจน สามารถช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชน ได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามเพิ่มเติม หมุดติดถนนสะท้อนแสง 2 หน้า  โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

3. หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง LED 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์

 

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง LED 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์ แบนเนอร์นอก

 

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง LED 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์ ตารางนอก

 

 

- มีให้เลือก 2 สี คือ สีเหลือง และ สีขาว

- ใช้หลอดไฟ Super Bright Anti-Fog LED จำนวน 6 หลอด

- ทำจากวัสดุ Tempered glass with high resist compression ซึ่งมีความทนทาน

  และ แข็งแรงสูง สามารถรับน้ำหนัก ได้มากกว่า 20 ตัน

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. และ ความสูง 65 มม.

- ใช้แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด 1.2V/600mAH

- แผงโซล่าร์เซลล์เป็น Monocrystalline silicon

- อัตราการกระพริบ ประมาณ 180 ครั้ง/นาที

- สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลถึง 800 เมตร

- Waterproof : IP68

- สามารถทำงานได้ระหว่างอุณหภูิมิ -20 ถึง 75 องศา

- หมุดลูกแก้วพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ จะให้แสงสว่าง โดยกระพริบอัตโนมัติ

  ในเวลากลางคืน และจะทำการชาร์จเก็บพลังงานในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดดตกกระทบแผงโซล่าเซลล์

- นิยมติดบนขอบทางถนน หรือ บนถนน เพื่อเมื่อหมุดสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ทำงาน

  ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นขอบทาง หรือ เส้นการแบ่งเลน แบ่งถนน ได้อย่างชัดเจน

- สามารถช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชน บนท้องถนน ได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามเพิ่มเติม หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา LED พลังงานแสดงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

4. หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา

 

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  แบนเนอร์นอก

 

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  ตารางนอก

 

 

- มีให้เลือก 2 สี คือ สีเหลือง, สีขาว และ สีฟ้า

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยม High - impact crystal glass มีความทนทาน และ แข็งแรง

  เป็นอย่างสูงสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 20 ตัน

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. และความสูง 50 มม.

- มีความสามารถในการสะท้อนแสงดีเยี่ยม ได้รอบทิศทาง 360 องศา

- นิยมติดบนขอบทางถนน หรือ บนถนน เพื่อเมื่อเกิดการสะท้อนแสงจากไฟรถยนต์ หรือ ไฟถนน

  ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นขอบทาง หรือ เส้นการแบ่งเลน แบ่งถนน ได้อย่างชัดเจน

- สามารถช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชน ได้เป็นอย่างดี

  Specifications
- Reflectivity : 360 Degrees Glass Reflector
- Dimension : 100mm. Radius/Diameter, 50 mm. Height
- Total Weight : 540 Grams per pc.
- Colors : White , Yellow and Blue
- Weight & Pressure Capacity : More than 20 Tons

1. หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง หรือ หมุดสะท้อนแสง ชนิดแก้ว ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยม

    (High - impact glass)


2. ลูกแก้วสะท้อนแสง มี 3 สี ให้เลือก คือ

-  สีน้ำเงิน, รหัสสินค้า: TSP-00026

-  สีเหลือง, รหัสสินค้า: TSP-00027

-  สีขาว, รหัสสินค้า: TSP-00028


3. หมุดลูกแก้วสะท้อนแสงนี้ สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 20 ตัน

    มีความทนทาน และ แข็งแรง เป็นอย่างสูง


4. หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง มีความสามารถในการสะท้อนแสงดีเยี่ยม ได้รอบทิศทาง 360 องศา

    และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน หรือ ในสภาวะฝนตก ถนนเปียก

    ก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล


5. ลูกแก้วสะท้อนแสง มีขนาด (กว้างxสูง) : 100x50 มม. เป็นที่นิยมติดบนขอบทางถนน

    หรือ บนถนน เพื่อเมื่อเกิดการสะท้อนแสงจากไฟรถยนต์ หรือ ไฟถนน สามารถมองเห็นขอบทาง

    หรือ เส้นการแบ่งเลน แบ่งถนน ได้อย่างชัดเจน สามารถช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชน

    ได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามเพิ่มเติม หมุดติดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา  โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

RR-Traffic.com | อาอาจราจร เราเป็นผู้ให้บริการด้านระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร ทั้งระบบการจราจร และระบบลานจอดรถ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทห้างร้านต่างๆมากมาย ปัจจุบันได้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยบริการสมบูรณ์แบบครบวงจร One Stop Service ดูแลระบบโดยผู้ชำนาญงานมากกว่า 10 ปี

 

นึกถึงอุปกรณ์จราจร นึกถึง อาอาจราจร ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงได้ที่ 02-688-9477

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า:
02-688-9477